ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

Якщо Ви зацікавлені у послугах, які пропонує “Дар життя”, а саме "Медична клініка на колесах", будь-ласка надішліть Ваше прохання на нашу адресу або електронну скриньку. Тут Ви також можете заповнити і надіслати нам договір, що буде свідчити про Ваше бажання отримати допомогу нашої клініки. Контракти будуть розглядатися по мірі надходження прохань.

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
                                
м.Тернопіль     “___”_________ ___ 2009 р.
Міжнародний благодійни фонд “Дар життя”, що діє на підставі Статуту, надалі “Надавач”, з одного боку та ______________________________ __________________________ , надалі “Споживач”, в особі ______________________________ _______________ з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет договору
1.1. “Надавач”: (МБФ “ДЖ”) зобов’язується надавати: високоякісну медичну допомогу та стоматологічне лікування дітям, підліткам, вагітним жінкам, сиротам, багатодітним сім’ям та соціально незахищеним верствам населення (зазвичай Клініка на колесах приймає дітей, проте може і приймати дорослих).
1.2. “Споживач” (заклад, інтернат, лікарня та т.п.) зобов’язується забезпечити: охорону, воду, електрику, відвід каналізації для клінічних автобусів, а також харчування та проживання для клінічного персоналу.

2. Права та обов’язки Сторін.
2.1. “Надавач” (МБФ “ДЖ”) надає безоплатно:
• Медичне діагностування (лабораторне, ЕКГ, скринінг зору і слуху), оцінку стану здоров’я та лікування дітей та інших пацієнтів, визначених споживачем.
• Необхідні медичні заключення кожному пацієнту
• Медикаменти (в присутності дорослих), якщо вони призначені і є в наявності
• Профілактичну стоматологічну допомогу та лікування (крім стоматологічного протезування) дітям, підліткам та вагітним жінкам
• Письмові направлення до місцевих та обласних медичних або стоматологічних закладів для подальшого або спеціалізованого лікування
• Навчання про статеве репродуктивне здоров’я та святість життя
• Інформує відвідувачів про МБФ “ДЖ” та його роботу як Лютеранської Християнської організації
2.2. “Споживач” (заклад, і т.п.) надає безоплатно для МБФ “ДЖ”:
• Надійну охорону клінічних автобусів в неробочий час (в тому числі у вихідні)
• Харчування працівників клінік в робочі дні та у вихідні, якщо місце розташування не дозволяє персоналу повертатися в Тернопіль (3-разове харчування у день) та одноразове харчування у день – обід – якщо кожного дня персонал приїжджає із Тернополя до місця розташування клініки.
• Місце для проживання (з необхідними комунальними зручностями) для персоналу клінік протягом робочих днів та у вихідні, якщо місце розташування не дозволяє персоналу повертатися в Тернопіль
• Всі необхідні технічні під’єднання для клінічних автобусів: вода, електроенергія (220 V – 50 Hz) та каналізація.

3. Відповідальність сторін.
3.1. За два тижні до виїзду клінік з Тернополя до місця призначення обидві Сторони:
• З’ясовують кількість та групи населення (малозабезпечені, яким будуть надаватися послуги). Споживач повинен призначити консультанта/асистента. Який працюватиме з пацієнтами. Ця людина повинна мати списки пацієнтів, знаходитися поряд в робочий час клінік, звіряти списки, допомагати пацієнтам, щоб уникнути безпорядку.
• Обумовлюють години роботи та невідкладну допомогу.

4. У випадку невиконання умов цього договору однією зі Сторін, інша Сторона може припинити обслуговування без застосування штрафних санкцій.

5. Особливі умови ______________________________ ______________________________ ___________
______________________________ ______________________________ __________________________
Зміни або доповнення до даного договору вступають у силу лише після того, як вони прийняті і затверджені обома Сторонами. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Термін дії Договору:

З ________________  до ______________ 2009 року


____________ ________    _________________ ________
   
Надавач          Дата                    Споживач                Дата